STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

STRATEJİ GELİŞTİRME NEDİR?

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri  ifade  edecek   şekilde  hazırlanmasına,  kaynak  tahsisinin  önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu çerçevede stratejik planlama:

Sonuçların  planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.

Değişimin  planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret  eder  ve  değişimi  destekler.  Dinamiktir  ve  geleceği  yönlendirir.  Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli  yönetimin  aracıdır:  Disiplinli  ve  sistemli  bir  şekilde,  bir  kuruluşun kendisini  nasıl  tanımladığını,  neler  yaptığını  ve  yaptığı   şeyleri  niçin  yaptığını değerlendirmesi,  şekillendirmesi  ve  bunlara  rehberlik  eden  temel  kararları  ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin  izlenmesine,  değerlendirilmesine  ve  denetlenmesine  temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi  tarafından  tam  olarak  desteklenmesi   şarttır.  Bununla  beraber,  ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Diğer yandan stratejik planlama:

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir  şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.

Salt  bir  belge  değildir:  Stratejik  planın  hazırlanması,  gerçekleştirilmesi  için yeterli  değildir.  Planın  sahiplenilmesi  ve  eyleme  geçirilmesi  gerekir.  Asıl  olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir.

Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde  kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Stratejik   planlama,   özetle,   bir   kuruluşun   aşağıdaki   dört   temel   soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

NEREDEYİZ?

NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

Stratejik Yönetim Süreci
• Plan ve Programlar

• Paydaş Analizi

• GZFT Analizi

DURUM ANALİZİ Neredeyiz?
• Kuruluşun varoluş gerekçesi

• Temel İlkeler

MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak

istiyoruz?

• Arzu edilen gelecek VİZYON
• Orta vadede ulaşılacak amaçlar

• Spesifik, somut ve ölçülebilir

hedefler

AMAÇLAR VE

HEDEFLER

• Amaç ve hedeflere ulaşma

yöntemleri

STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere

nasıl ulaşabiliriz?

• Detaylı iş planları

• Maliyetlendirme

• Performans programı

• Bütçeleme

FAALİYETLER

VE

PROJELER

• Raporlama

• Karşılaştırma

İZLEME Başarımızı nasıl takip

eder ve değerlendiririz?

• Geri besleme

• Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi

• Performans göstergeleri

• Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi

PERFORMANS ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s